За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
17 Март 2023 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието д...
повече
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
07 Юни 2021 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на РЕДОВН...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР

17.03.2023

Уважаеми колеги,

Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовно ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2022 г, което ще се проведе на 06 април 2023 г. четвъртък от 14.00 ч., в зала №1 на Учебната база на ЛТУ в к.с. Юндола.
ОС ще проведе избор на нови членове на УС и ще приеме актуализиран план за дейността на сдружението за 2023 г. (Мандатния план 2022-2024 го приехме миналата година на ОС в хотела Лясковец).
Общото Събрание на БУЛПРОФОР ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД :
N Продълж. 06.04.23 г, 14.00 ч. / Точка от дневния ред на ОС
1 20 мин Oтчет на УС за дейността през изтеклата 2022 г
2 10 мин Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2022 год.;
3 10 мин Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2023 год.
4 10 мин Утвърждаване на актуализирани насоки за дейността на БУЛПРОФОР през 2023 г
5 30 мин ИЗБОР на нови членове на УС на БУЛПРОФОР
6 10 мин Взимане на решение за участие на БУЛПРОФОР в новосформирано национално сдружение – обединение на съществуващи организации в горския и дървопреработвателния сектори.

7
30 мин Други въпроси: 1. Във връзка с предстоящото сформиране на МС и конкретно на МЗм - приемане на акценти изразяващи позиция на БУЛПРОФОР за необходимите параметри за реформа в управлението на сектора; 2. Възстановяване на горското училище в кс Боровец като бъдещ национален учебен център; 3.Принос на БУЛПРОФОР по темата на Седмица на гората‘2023 „Довери се на лесовъда“; 4.Други поставени и гласувани предварително въпроси.
Σ 2,0 час Кръгло (без почивка).

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред. Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, които са възпрепятствани да присъстват лично на събранието, могат да използуват инструмента на упълномощаване, съгл. Чл.30, ал.2 от Устава. Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на сдружението, както и на интернет страницата: www.bulprofor.org. Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва непосредствено преди началото на ОС.
Обща вечеря – Честване на «Седмица на гората'23» от БУЛПРОФОР - ще проведем в ресторанта към базата от 19.00 ч, на която може да присъстват и рано пристигнали за семинара представители на други браншови организации, приятели и гости.всички новини »

© 2023 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават