За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
17 Март 2023 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието д...
повече
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
07 Юни 2021 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на РЕДОВН...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Начало » Документи » Други| » Учредителни документи  | » Годишни общи събрания  | » Бюджети  | » План за действие  | » Предложения  | Други  | » Документи за ОС - 25.02.2011г.  | » Общо събрание, Контролен и Управителен съвет  | » Устав на сдружение с нестопанска цел БУЛПРОФОР, 25.02.2011г  | » Документи за ОС - 28.02.2013г.  | » ПРЕЗЕНТАЦИИ  | » МЕТОДИКА 

Други

 

 


ДОКЛАД От Антоний Стефанов – Председател на УС на БУЛПРОФОР от проведена задгранична командировка в Германия
MS Word документ 72KB
"Лесовъд на годината" - условия и номинации
MS Word документ 51.5KB
Програма за семинара във Велинград - 06-07.04.2006
MS Word документ 41.5KB
Покана за участие на честване на Седмица на гората и на семинара 06-08.04.2006
MS Word документ 45KB
"Обмяна на опит с горски предприемачи от Полша и Германия"- писмо до членове на Булпрофор
MS Word документ 74.5KB
"Обмяна на опит с горски предприемачи от Полша и Германия" - Регистрационна форма
MS Word документ 32.5KB
Pro Silva Europe – Annual board meeting September 10-14, 2006 Belgium
MS Word документ 45.5KB
Съобщение за промяна във формата, времето и организацията на годишните награди "За особени заслуги в лесовъдската практика"
MS Word документ 54.5KB
Нови „Минималните цени за продажба на дървесината” съгласно Писмо No 3600-36/06.02.2009 на Председателя на ДАГ
MS Excel документ 61.5KB
Статията на инж.Антоний Стефанов в сп.”Гора” бр.3’2011 г, „Лесоустройството – предизвикателство пред съвременното горско планиране” в оригинал
PDF документ 139.82KB
Техническо предложение за участие в обществена поръчка с предмет: Актуализация на „Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България” и изработване на 1000 броя печатни издания"
PDF документ 146.98KB
Проект на наредба за възлагане на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост
PDF документ 470.11KB
Списък с издания на Булпрофор за поръчка
PDF документ 191.89KB
Удостоверение на Булпрофор
PDF документ 437.28KB
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛЕСОВЪДИ, РЕГИСТРИРАНИ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИАГ
Неразпознат 306.25KB
Поздравителен адрес на УС на Булпрофор по случай Седмицата на гората 2014г.
PDF документ 110.53KB
Кодове към Заповед РД-09-153 от 10.03.2015г на Министър Десислава Танева
MS Excel документ 1.65MB
© 2024 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават