За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
17 Март 2023 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието д...
повече
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
07 Юни 2021 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на РЕДОВН...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Начало » Пан европейска горска сертификация в България” » Учредяване на „PEFC-BULGARIA”| » Защо ни е PEFC?  | » Пан европейски рамков горски сертификат  | » Какво е PEFC?  | » Предистория и факти за горите и свързаната с тях и с горската индустрия политика на Европейския съюз  | Учредяване на „PEFC-BULGARIA”  | » Заявление за участие в работната група за разработване на PEFC стандарта за България 

Учредяване на „PEFC-BULGARIA”

 

ЧЕСТИТО:

22.12.2010 год  беше един хубав ден за Българското горско стопанство. Преди Нова година, докато всички чакахме появата на новия Закон за горите, се учреди

PEFC-Bulgaria – Съюз за подкрепа на горската сертификация” .

На учредяването на сдружението с нестопанска цел в обществена полза присъстваха 26 учредители, в т.ч. голяма община и физически лица собственици на гори, две браншови организации – „Булпрофор” и „БКДМПБ”, фирми за услуги и за преработка на дървесни продукти, преподавтели от ЛТУ и горски професионални гимназии, физически лица – лесовъди, еколози, юристи, служители от МОСВ, РДГ, общ.администрации и др. Поздравления към учредителите и пожелания за успех на начинанието, лично поднесоха д-р инж.Меглена Плугчиева, нар.представител и доц.инж.Георги Костов, Зам.Министър на земеделието и храните. Новоизбраното ръководство е с мандат до създаването на комплекта бъгларски сертификационни документи и тяхното одобряване от PEFC-Council и от другите страни членки. Състои се от 7 души:  Председател на УС – г-н Иван Савов, Зам.Председател - доц.Васли Стипцов, Изп.Секретар – инж.Антоний Стефанов и членове: инж.Калин Симеонов, Зорница Трифонова, инж.Стефан Самаринов и инж.Йордан Тончев.

Очаквайте в скоро време специално комюнике, както и регулярно новини и материали за PEFC сертификацията в България и предстоящите стъпки в тази посока.


Писмо до г-н БИСЕР ДАЧЕВ от Инициативния комитет по учредяването на Българския ръководен орган по Пан Европейска горска сертификация „PEFC-BULGARIA”
PDF документ 839.24KB
Покана и дневен ред
PDF документ 119.53KB
Покана и дневен ред за 22.12.2010г.
PDF документ 119.53KB
Комюнике
PDF документ 66.06KB
© 2024 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават